Page top

专注真空自动化

|

快速通道

MB系列金属薄板专用1.5折波纹圆真空吸盘

钣金行业吸盘

MB系列金属薄板专用1.5折波纹圆真空吸盘

防油防滑,吸盘内部有加强筋部分,具有强大的水平和横向抓取力。吸盘直径从22~100mm可选。

防油防滑,吸盘内部有加强筋部分,具有强大的水平和横向抓取力。吸盘直径从22~100mm可选。

可以很好的替代施迈茨SAB系列吸盘产品。

鼎达信MB系列防油防滑金属板材吸盘

鼎达信MB系列防油防滑金属板材吸盘

鼎达信MB系列防油防滑金属板材吸盘

鼎达信MB系列防油防滑金属板材吸盘

常用型号:
MB80-NBR-60-RA;MB80-NBR-60-M14-AG;MB80-NBR-60-M10-AG;MB80-NBR-60-G3/8-IG;MB80-NBR-60-G1/4-IG;MB80-NBR-60-G1/4-AG;MB60-NBR-60-RA;MB60-NBR-60-M14-AG;MB60-NBR-60-M10-AG;MB60-NBR-60-G3/8-IG;MB60-NBR-60-G1/4-IG;MB60-NBR-60-G1/4-AG;MB50-NBR-60-RA;MB50-NBR-60-M14-AG;MB50-NBR-60-M10-AG;MB50-NBR-60-G3/8-IG;MB50-NBR-60-G1/4-IG;MB50-NBR-60-G1/4-AG;MB40-NBR-60-RA;MB40-NBR-60-M14-AG;MB40-NBR-60-M10-AG;MB40-NBR-60-G3/8-IG;MB40-NBR-60-G1/4-IG;MB40-NBR-60-G1/4-AG;MB22-NBR-60-RA;MB22-NBR-60-M14-AG;MB22-NBR-60-M10-AG;MB22-NBR-60-G3/8-IG;MB22-NBR-60-G1/4-IG;MB22-NBR-60-G1/4-AG;MB30-NBR-60-RA;MB30-NBR-60-M14-AG;MB30-NBR-60-M10-AG;MB30-NBR-60-G3/8-IG;MB30-NBR-60-G1/4-IG;MB30-NBR-60-G1/4-AG

QQ扫码

QQ:80012290

TOP